Τα νέα μας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΛΟΦΜΑ

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017 τίθεται σε λειτουργία ο Διανεμητικός Λογαριασμός Φαρμακοποιών Μαγνησίας ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ..

 Σταματάμε να καταθέτουμε τις συνταγές Φαρμάκων και Αναλωσίμων του ΕΟΠΥΥ στην υπηρεσία του ΠΕΔΥ Βόλου.

 Όλα τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διανεμητικού Λογαριασμού Φαρμακοποιών Μαγνησίας   ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ . Όσοι ακόμη δεν υπέγραψαν τον κανονισμό λειτουργίας , για τυπικούς λόγους , μαζί με την υποβολή των συνταγών Μαΐου 2017 θα πρέπει απαραίτητα να τον υπογράψουν αφορά 9 συναδέλφους .

Θα πρέπει συμφώνα με τον κανονισμό του ΔΙΛΟΦΜΑ να καταβάλουμε άπαξ ο καθένας από 15,00 ευρώ ως εγγραφή .

 Οι ώρες λειτουργίας των γραφείων του συλλόγου μας για την κατάθεση των συνταγών ΕΟΠΥΥ και των Αναλωσίμων θα είναι από τις 08:00- 15:00μ.μ.

Τέλος συνάδελφοι , σας αποστέλλουμε τα έγγραφα που απαιτούνται για την κατάθεση των συνταγών ΕΟΠΥΥ και των Αναλωσίμων .

 Συγκεκριμένα:

1) ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΟΠΥΥ
Α) ΕΚΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ:

 1. Έντυπο παραλαβής συνταγών του ΔΙΛΟΦ εις διπλούν
 2. Την αίτηση – δήλωση του φαρμακοποιού προς τον ΕΟΠΥΥ
 3. Μία πρωτότυπη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής συνταγών & ένα αντίγραφο που θα περιλαμβάνει όλες τις συνταγές φαρμάκων, δικαιούχων του Ν.4368/2016 και ευρωπαίων ασφαλισμένων  (ΠΡΟΣΟΧΗ:  κάθε μηχανογραφημένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής πρέπει να φέρει τυπωμένο ένα 18-ψήφιο Code 128 barcode). 
 4. Ένα πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων και ανασφαλίστων & ένα αντίγραφο
 5. Ένα πρωτότυπο τιμολόγιο Ευρωπαίων Ασφαλισμένων & ένα αντίγραφο 
 6. Πρωτότυπο & αντίγραφο του Συνοδευτικού ΕΟΠΥΥ – ΚΜΕΣ με σφραγίδα και υπογραφή 
 7. Φορολογική ενημερότητα (για Φορείς ΠΛΗΝ Κεντρικής Διοίκησης), (υποχρεωτικά κάθε μήνα)
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ,(υποχρεωτικά κάθε μήνα)

Υποχρεωτικά οι φάκελοι υποβάλλονται σφραγισμένοι.
Β) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1ου ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
:

 1. Πακέτο εκτελέσεων συνταγών των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (δεν απαιτείται ακόμα η επισύναψη του έντυπου δικαιώματος (βλ. κάρτα – πρώτη σελίδα βιβλιαρίου) σύμφωνα με την οδηγία του Π.Φ.Σ.) (ΔΕΝ απαιτείται να είναι αριθμημένες) 
 2. Πακέτο ηλεκτρονικών εκτελέσεων (ΔΕΝ απαιτείται να είναι αριθμημένες)
 3. Αντίγραφο τιμολογίου φαρμάκων και ανασφαλίστων
 4. Αντίγραφο τιμολογίου ευρωπαίων ασφαλισμένων
 5. Αντίγραφο Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής 
 6. Αντίγραφο του Συνοδευτικού ΕΟΠΥΥ – ΚΜΕΣ

 

Σας επισυνάπτουμε τα έγγραφα που απαιτούνται για τον ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ.
Συγκεκριμένα ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1)ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ(εις Διπλούν),
2)ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

 1. Για όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από το φαρμακείο (Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής, τιμολόγια, συνοδευτικό σημείωμα, αίτηση-δήλωση, έντυπο παραλαβήςσυνταγών) απαιτείται σφραγίδα και υπογραφή. Για τα τιμολόγια που εκδίδονται μέσω της εφαρμογής της ΚΜΕΣ, είναι απαραίτητη η αναγραφή σειράς και αριθμού του τιμολογίου.
 2. Κατά την παραλαβή, οι φάκελοι των συνταγών ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να είναι κλειστοί και να περιέχονται μέσα ΟΛΑ τα απαραίτητα αντίγραφα. Δίνοντας στον ΔΙΛΟΦ τους φακέλους σας ανοιχτούς, ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθούν συνταγές.
 3. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ(αλλαγή δ/νσης, αλλαγή μορφής εταιρείας, συστέγαση, αποσυστέγαση κ.α.) γίνεται στο φαρμακείο, θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στον ΔΙ.ΛΟ.Φ. με την προσκόμιση των απαραίτητων διακαιολογητικών για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς ο ΕΟΠΥΥ θα δέχεται πλέον τις μεταβολές μόνο μέσω του ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ.
 4. Τέλος, σας παρακαλούμε θερμά να είναι συμπληρωμένα πάνω δεξιά στους φακέλους ο μήνας και το έτος αναφοράς των συνταγών, όπως και όλα τα πεδία πάνω στις ετικέτες. Συγκεκριμένα, στην ετικέτα της σακούλας συνταγών των φαρμάκων, να αναγράφονται το ποσό, το πλήθος συνταγών και ο αριθμός τιμολογίου και για κάθε κατηγορία συνταγών.

2) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΕΝΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

 1. Αποδεικτικό Υποβολής,
 2. Πρωτότυπο Τιμολόγιο,
 3. Γνωματεύσεις Υλικών και
 4. Παραστατικά Υποβολής για κάθε γνωμάτευση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που το/τα τιμολόγιο/α ξεπερνά το ποσό των 1.500,00€ απαιτείται Φορολογική Ενημερότητα και αν ξεπερνά το ποσό των 3.000,00€ απαιτείται και Ασφαλιστική Ενημερότητα