Τα νέα μας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Συνάδελφοι,

  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν προφορικές αναφορές από πολίτες, για Φαρμακεία του Συλλόγου μας που βρίσκονται στην επαρχία, αναφορικά με την εξυπηρέτησή τους από τα Φαρμακεία της περιοχής τους.
  Για μια ακόμη φορά σας τονίζουμε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις των Φαρμακείων, κυρίως των μονοεδρικών περιοχών, στις οποίες ο φαρμακοποιός εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου του, θα πρέπει να εξυπηρετεί τους πολίτες και για τις επιπλέον ώρες που θα είναι κλειστά.
  Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 2 Β.Δ. 398/1963 θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει αναρτημένη ανακοίνωση σε εμφανές σημείο στη προθήκη του φαρμακείου όπου θα αναγράφεται τόσο το ονοματεπώνυμο όσο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του φαρμακοποιού.
  Επειδή για την ώρα οι αναφορές είναι μόνο προφορικές και όχι γραπτές, θα θέλαμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή στην ακριβή τήρηση των διατάξεων του νόμου, προκειμένου να αποφύγουμε την περίπτωση καταγγελίας.
  Σας επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου προκειμένου να ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ