Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

Συνάδελφοι,  μετά από τηλεφωνήματα που αφορούν τη χρήση της στρόγγυλης σφραγίδας στον ΕΟΠΥΥ, σας αποστέλλουμε την υπ. αριθμ. ΔΒ4Γ/Γ24/215/οικ. 38410/31-10-2014 του ΕΟΠΥΥ,  για την ενημέρωσή σας.

Συγκεκριμένα: Προκειμένου να αναγνωριστεί η δαπάνη συνταγών που εκδίδονται από Κρατικά, Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία καθώς και Κέντρα Υγείας απαιτείται να υπάρχουν:
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 
Επισημάνσεις και Παρατηρήσεις τις Θετικής Λίστας Φαρμάκων
Διαδικασία ελέγχου της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ
Τι πρέπει να έχει μαζί του ο ασφαλισμένος για την εκτέλεση της συνταγής;
Κατάλογος µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΗΣΥΦΑ) ΦΕΚ Β 1981 21-07-2014
Σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος γιατρού
Επιπλέον είναι αναγκαία μία από τις παρακάτω σφραγίδες:
Στρογγυλή σφραγίδα του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας ή
Τετράγωνη σφραγίδα της Κλινικής του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας ή
Σφραγίδα των εξωτερικών ιατρείων του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού  Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας, που εξετάστηκε ο ασφαλισμένος .
Οι παραπάνω σφραγίδες μπορούν ν’ αντικατασταθούν από μία (1) σφραγίδα, η οποία θα αναφέρει τα εξής:
 
Το Δ. Υ. Π. Ε. το Νοσοκομείο, την Κλινική, που υπάγεται ο θεράπων γιατρός, το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα, τον τίτλο, τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό ΤΣΑΥ του θεράποντα γιατρού.