Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Συνάδελφοι,

   σας ενημερώνουμε ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογός Μαγνησίας  εδώ και μερικές μέρες, έχει αποκτήσει δικό του κωδικό στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ., στην οποία θα δηλώνουμε τις ελλείψεις φαρμάκων που αφορούν την περιοχή μας, δηλαδή τον Βόλο και την Μαγνησία.
 Αυτό σημαίνει, ότι με την καταγραφή των ελλείψεων των φαρμάκων στην περιοχής μας, ο Ε.Ο.Φ. έχει πληρέστερη εικόνα και για τις κατά τόπους ελλείψεις προκειμένου να τις ελαττώσει  όσο γίνεται . Στον συγκεκριμένο κωδικό του Συλλόγου μας ήδη έχουν καταγραφεί ελλείψεις φαρμάκων από μέρους συναδέλφων μας - μελών του Συλλόγου μας.
Σας καλούμε να επικοινωνείτε με τα γραφεία μας ,και να στέλνετε σε e-mail προς τον Σύλλογο τις ελλείψεις που εντοπίζετε. Στο επόμενο διάστημα θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες σχετικά με το θέμα αυτό.