Τα νέα μας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Συνάδελφοι,

στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα της συμμόρφωσης των μελών του Συλλόγου μας με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που ορίζουν το ανώτατο χρονικό όριο λειτουργίας των φαρμακείων.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ακόμη συνάδελφοι τόσο στο Βόλο όσο και στη Νέα Ιωνία κυρίως, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί και έτσι συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου. Αυτό έχει σαν συνέπεια να λειτουργούν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τις 21:00, παράλληλα με τα φαρμακεία που έχουν υπηρεσία διανυκτέρευσης. Αυτή η παραβατικότητα ευτυχώς αφορά ελάχιστα φαρμακεία και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να την σταματήσει.
Προσοχή, σας ενημερώνουμε ότι θα γίνουν έλεγχοι για το ζήτημα αυτό και θα υπάρξουν αυστηρά πρόστιμα.
Όπως ήδη θα σας είναι γνωστό σε περίπτωση λειτουργίας φαρμακείου, πέρα των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, επιβάλλεται πρόστιμο έως 3.000,00€(τρεις χιλιάδες) με Απόφαση του Περιφερειάρχη.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι έλεγχοι που θα πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο θα αφορά και πιθανές περιπτώσεις διευρυμένων φαρμακείων που ενώ δεν έχουν δηλώσει τις ώρες στο Σύλλογο και στην Περιφέρεια παραμένουν παρανόμως ανοικτά.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο από την Περιφέρεια και παράλληλα θα παραπέμπεται η υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.