Τα νέα μας

Pfizer Ελλάς A.E.** ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ PONSTAN SIROP

Pfizer Ελλάς A.E.

Μεσογείων 243, Αθήνα 154 51

Tηλ.: + 30 210 67 85 800

 

 

 

Νέο Ψυχικό, 11 Απριλίου 2019

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση του πόσιμου εναιωρήματος Ponstan 50 mg/5 ml® (Mefenamic Acid, Αρ. Αδ. Κυκλ. 60079–22-9-08) λόγω δυνητικής υπέρβασης των νέων επιτρεπτών ορίων Ημερήσιας Έκθεσης (PDE) σε στοιχειακές προσμίξεις Μολύβδου και Λιθίου κατά ICH Q3D

 

 

 

Με την παρούσα επικοινωνία σας ενημερώνουμε ότι η Pfizer ξεκίνησε για προληπτικούς λόγους την οικειοθελή ανάκληση σε επίπεδο φαρμακείου όλων των παρτίδων του προϊόντος Ponstan 50 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα που απομένουν στην αγορά.

 

Τα φαρμακεία θα πρέπει να επιστρέψουν τυχόν απόθεμα του προϊόντος στους προμηθευτές τους κατόπιν μεταξύ τους επικοινωνίας.

 

Το Ponstan 50 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα (OS) περιέχει μεφαιναμικό οξύ, έναν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη παράγοντα με αντιφλεγμονώδεις, αντιπυρετικές και αναλγητικές ιδιότητες.

 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι όλες οι παρτίδες που έχουν παρασκευαστεί μέχρι σήμερα πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και καμία αλλαγή στη σύνθεση του προϊόντος δεν έχει πραγματοποιηθεί.  

 

Βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ.

 

 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης της Pfizer Ελλάς ΑΕ στο τηλέφωνο +2106785800 ή στο e-mail medical.information@pfizer.com

 

 

 

 

Γιατη Pfizer Hellas A.E.,

 

Δαμιανός Μένεγας

 

Ιατρικός Διευθυντής