Τα νέα μας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΑΥΦΕ

Συνάδελφοι,

όσοι από εσάς απασχολείτε προσωπικό πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος καταβολής των εργοδοτικών εισφορών προς το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 28/02/2019.

 

Ως γνωστό, η καταβολή των εργοδοτικών εισφορών και των εισφορών των ασφαλισμένων, αποδίδονται στο Ταμείο ΤΕΑΥΦΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού.

Για τη βέλτιστη απόδοση της διαδικασίας, το Ταμείο κρίνει σκόπιμο να σας ενημερώσει ότι στο εξής, η υποβολή της σχετικής κατάστασης ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ- ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά βλέπε site: www.teayfe.gr Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Εισφορών- Οδηγίες

 

Εργοδότες που ήδη στέλνουν το αρχείο ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ηλεκτρονικά θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο σύμφωνα με βλέπε site: www.teayfe.gr Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Εισφορών-  Οδηγίες - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- Χαρακτηριστικά Υποβολής παρ. Α.

 

Καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής στη νέα διαδικασία ορίζεται και η 28/02/2019.

 Επιπλέον η Πληρωμή των Μηνιαίων Εισφορών, προς το Ταμείο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ., μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω της υπηρεσίας e-banking www.nbg.gr της Εθνικής Τράπεζας βλέπε site: www.teayfe.gr  Πληρωμές μέσω Internet Banking Ε.Τ.Ε. Οδηγίες.

 Για περισσότερες και αναλυτικότερες οδηγίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.teayfe.gr ή επικοινωνήστε στο τηλ. 210 5289500 η στο email mix1@teayfe.gr

 

ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΗ

Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, το Μηχανογραφικό αρχείο, ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ- ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ βλέπε site: www.teayfe.gr  Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Εισφορών- Οδηγίες- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ πρέπει:

Α. Να είναι ορθά συμπληρωμένο με τα ακριβή στοιχεία των Ασφαλισμένων,

Β. Η υποβολή του να προηγείται απαραίτητα, της Πληρωμής των Μηνιαίων Εισφορών.

Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στη σωστή αποτύπωση των εισφορών.

 

Σε κάθε περίπτωση, πληρωμή που προηγείται της υποβολής των σχετικών καταστάσεων θα θεωρείται ως μη ολοκλήρωση της υποχρέωσης του εργοδότη και δε θα ληφθεί υπ όψιν.