Τα νέα μας

ΛΙΣΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Συνάδελφοι,

    Στο επισυναπτόμενο μπορείτε να βρείτε τη λίστα δραστικών ουσιών της Δ3"α" 46627.15.06.2018 "ΦΕΚ Β 2285" Υπουργικής Απόφασης με θέμα "Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία".

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΛΙΣΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ