Τα νέα μας

10/01/2019 --ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Συνάδελφοι,
σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση-δήλωση για την ένταξη σας στο διευρυμένο ωράριο φαρμακείων μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 για το δίμηνο Μάρτιος & Απρίλιος 2019 (τόσο στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας όσο και στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση -δήλωση ένταξης φαρμακείου στο διευρυμένο ωράριο θα υποβάλλεται από τον αιτούντα ιδιοχείρως στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων[Διοικητήριο (Αντωνοπούλου και Δ. Γεωργιάδου) – Βόλος] ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της (dimyg.kmer.magn@thessaly.gov.gr ), οπωσδήποτε έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα υποβολής των αιτήσεων . Είναι σαφές βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ότι οι ώρες που θα δηλώνονται αφορούν αποκλειστικά το διευρυμένο ωράριο. Τα στοιχεία της αίτησης να είναι πλήρως συμπληρωμένα.

Στα επισυναπτόμενα μπορείτε να εκτυπώσετε τις αιτήσεις που σας έχουν αποσταλεί στα e-mail σας :
1)ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΟΛΟΥ