Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΉ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΎ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31-12-2018 ΓΙΑ ΤΟ RΕBATE

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΉ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΎ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31-12-2018 ΓΙΑ ΤΟ RIBATE

Αγαπητοί Συνάδελφοι χρόνια πολλά και καλή χρονιά,

Κάθε φαρμακείο θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο με ημερομηνία 31.12.2018 , βάσει της ετήσιας παρακράτησης του rebate η οποία έχει αναρτηθεί στην πύλη ΚΜΕΣ/ΕΟΠΥΥ.

 

Τα ποσά της παρακράτησης ανά κατηγορία ΦΠΑ (6% και 13%) είναι καθαρά, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσθέσετε τον ΦΠΑ 6%και 13% στα αντίστοιχα ποσά.

 

Υ.Γ. Το πιστωτικό τιμολόγιο και η Βεβαίωση θα πρέπει να συνυποβληθούν με τα υπόλοιπα πρωτότυπα παραστατικά στο φάκελο υποβολής που αφορά στο μήνα Δεκέμβριο 2018. Επιπλέον, να αναγράφεται στο Συνοδευτικό Σημείωμα ότι εκδόθηκε και 1 Πιστωτικό Τιμολόγιο ετήσιας Παρακράτησης του Rebate.

 

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι σε βεβαιώσεις παρακράτησης rebate που αφορούν σε τιμολόγια από 35,000 ευρώ και άνω η επιπλέον έκπτωση που προβλέπεται από το νόμο 4052 του 2012 ως επιπλέον rebate, για ανεξήγητους λόγους που πάντως αφορούν τον ΕΟΠΥΥ και την ΚΜΕΣ, στο ποσό συμπεριλαμβάνεται και ΦΠΑ και ως προς το συγκεκριμένο ποσό που εμφανίζεται στη θέση 3 της βεβαίωσης ως έκπτωση επί του τιμολογίου, θα πρέπει να γίνει αποφορολόγηση και στη συνέχεια υπολογισμός του ΦΠΑ, ο οποίος θα προστεθεί στο αποφορολογημένο ποσό.