Τα νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

                                                          Βόλος 01/11/2018

                                                                               Αριθ.πρωτ 7806 Φ1,0

 

 

   Προς

Μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας

 

Θέμα: "Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με την εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων".

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

σας κοινοποιούμε την απάντηση που πήραμε τόσο από την Αντιπεριφέρεια Μαγνησίας, Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας όσο και από την νομική υπηρεσία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στο έγγραφο που αποστείλαμε στις 2 Οκτωβρίου 2018, προκειμένου να μας αποσαφηνίσουν διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας αφού εξετάσαμε με κάθε λεπτομέρεια τα δύο αυτά έγγραφα αποφασίσαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει αυστηρή επιτήρηση, τόσο του υποχρεωτικού ωραρίου, όσο και του ωραρίου των διευρυμένων φαρμακείων στο Σύλλογό μας.

Σε περίπτωση μη τήρησής, του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, επιβάλλονται στον κάτοχο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι κάτωθι κυρώσεις:

α) Σε περίπτωση πρώτης παράβασης, αποστέλλεται έγγραφη σύσταση,

β) σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, απαγορεύεται στο φαρμακείο να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο για έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και

γ) στην περίπτωση κάθε επόμενης παράβασης μετά τη δεύτερη, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων.

Όπως καταλαβαίνετε οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν ειδικώς και ορισμένως τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του ωραρίου των φαρμακείων. Η δε εν λόγω παράβαση αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας.

Σε περίπτωση λειτουργίας φαρμακείου, πέραν των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά παράλειψη της δήλωσης ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών ορίων αυτής, επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, πρόστιμο έως 3.000 ευρώ.

Παράλληλα, με την επιτήρηση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων θα υπάρξει αυστηρή επιτήρηση, επίσης, σε ότι αφορά και την παρουσία του φαρμακοποιού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φαρμακείου.

Θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι η τήρηση των κανόνων της φαρμακευτικής δεοντολογίας είναι επιβαλλόμενη απάντηση στις προκλήσεις που όλο αυτό το διάστημα δέχεται ο κλάδος μας από την Πολιτεία.

Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η σωστή λειτουργία των φαρμακείων μας θα συμβάλλει αρκετά και στην επίλυση κάποιων από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο     Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας

 

 

Ματσιόλης Κων/νος                             Σούμπαση Αρτεμισία