Τα νέα μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ Β ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Φ.Σ.Μ. ΚΑΙ ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:

1)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ Β ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. ΤΟΥ Φ.Σ.Μ.,

2)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ Β ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. ΤΟΥ ΔΙ.ΛΟ.Φ.ΜΑ.