Πίνακας για απογραφή ναρκωτικών

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Συνάδελφοι,
Σας ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι κάθε χρόνο οι καταστάσεις απογραφής ναρκωτικών πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τον νόμο έως 15 Ιανουαρίου στις αρμόδιες Περιφέρειες, όπως ο Νόμος ορίζει, αλλιώς επιβάλλονται οι σχετικές ποινές.
Ως εκ τούτου, εκτυπώστε τον πίνακα που ακολουθεί και απογράψτε τα ναρκωτικά που έχετε στο φαρμακείο σας, ώστε από 2 έως 15 Ιανουαρίου να τα καταθέσετε (εις διπλούν) στην Δ/νση Υγείας Ν. Μαγνησίας .

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ