Δικαιολογητικά διαγραφής μέλους

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Διαγραφής

Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά Διαγραφής στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας είναι τα εξής:

1)Ιστορικό Λειτουργίας του Φαρμακείου από την Διεύθυνση Υγείας

2)Ανάκληση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου από την Διεύθυνση Υγείας

3)Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας Φαρμακείου από την Διεύθυνση Υγείας

4)Αίτηση Διαγραφής Μέλους