Δελτία τύπου ΠΦΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ

Συνάδελφοι,
  σας παραθέτουμε Δελτίο Τύπου από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο που αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το Προεδρικό Διάταγμα 64/2018.
 
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ