|
 
 Τα νέα μας
ΕΟΠΥΥ: Απόδοση δαπανών για θεραπείες ειδικής αγωγής με γνωματεύσεις συνδρόμου AspergerΕΟΠΥΥ: Απόδοση δαπανών για θεραπείες ειδικής αγωγής με γνωματεύσεις συνδρόμου Asperger
4/5/2018

Ανακοίνωση σχετικά με την απόδοση δαπανών για θεραπείες ειδικής αγωγής με γνωματεύσεις Συνδρόμου Asperger εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ.
Όπως επισημαίνει, η ομάδα ελεγκτών ιατρών (ΟΜ.ΕΛ.Ι.) του Οργανισμού, στην με αρ. πρωτ. Α187/1-8-2017 γνωμοδότησή της σχετικά με το ανωτέρω σύνδρομο, η οποία έγινε απολύτως αποδεκτή και από την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, αναφέρει ότι: tο Σύνδρομο Asperger (F84.5) αποτελεί Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (διαταραχή αυτιστικού φάσματος) και επομένως δύναται να εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 2Β, του Άρθρου 17, του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (φεκ.Β’ 3054/2012). Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, εγκρίνονται θεραπείες «Σε σοβαρά αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα καθώς και σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διατραραχή-Αυτισμός».
Επομένως, η φύση και η βαρύτητα των συμπτωμάτων αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξη στην εν λόγω παράγραφο και την απόδοση της δαπάνης στους δικαιούχους, τα οποία θα πρέπει να προκαλούν σοβαρή έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόμου, σε διάφορους τομείς της καθημερινής του ζωής (σχολείο, σπίτι, διαπροσωπικές σχέσεις, κ.α.). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές γνωματεύσεις, τα ελλείμματα στην νοητική λειτουργία, στην γλωσσική ικανότητα, στις κινητικές δεξιότητες και οι διαταραχές στην συμπεριφορά και στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση καθώς και η επίπτωση στην λειτουργικότητα σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής των ατόμων για τα οποία διαγνώστηκε ότι ανήκουν στο φάσμα της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής (F84), προκειμένου οι ελεγκτές ιατροί να δύνανται να αξιολογήσουν την σοβαρότητα του περιστατικού.
Παρακαλούνται οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών να ενημερώσουν όλους τους φορείς αρμοδιότητάς τους, για την τήρηση των προβλεπομένων. Δύναται να συνεχιστεί η απόδοση δαπανών για υποβληθείσες γνωματεύσεις, εφόσον προσκομιστούν συμπληρωματικές, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

Πηγή: eopyy

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by