|
 
 Τα νέα μας
Ολοκληρώθηκε η ανατιμολόγηση των φαρμάκωνΟλοκληρώθηκε η ανατιμολόγηση των φαρμάκων
30/11/2017 Σε πόσα φάρμακα μειώθηκαν οι τιμές


Αναρτήθηκαν οι προτεινόμενες -και ενδεχομένως τελικές- χονδρικές τιμές των φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον Ε.Ο.Φ.

Από τα 7900 περίπου σκευάσματα του καταλόγου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι διαφορετικές συσκευασίες της ίδιας δραστικής ουσίας ή συνδυασμού ουσιών):
περίπου 350 εμφανίζουν σημαντική μείωση, πάνω από 10%, εκ των οποίων τα 120 μειώθηκαν άνω του 50%
σε περίπου 1000 σκευάσματα οι μειώσεις στις τιμές είναι της τάξης του 10%
σε περίπου 1500 σκευάσματα οι μειώσεις είναι κάτω του 10%
τα 4500 σκευάσματα παραμένουν στην ίδια τιμή.
Τέλος, σε 25 σκευάσματα παρουσιάζονται αυξήσεις στις τιμές, που εκτείνονται από το 12% περίπου και μπορεί να φτάνουν έως και το 100% (π.χ. Akineton 2mg, BTx50: από 1,58€ ανέβηκε στο 3,23€)!

Το επόμενο βήμα είναι η λίστα του Ε.Ο.Φ. να αποσταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Υγείας για έγκριση και στη συνέχεια να εκδοθεί το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, μετά την ανατιμολόγηση Νοεμβρίου 2017.

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by