|
 
 Τα νέα μας
ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΟΠΥΥΣυνάδελφοι,

  σας παραθέτουμε την νέα Συλλογική Σύμβαση Φαρμάκων που υπεγράφει μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε στα ακόλουθα:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 6

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 8

 

 

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by