|
 
 Τα νέα μας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ e-dapy AYΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΕΩΣ 2/10/17A

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΜΗΝΟΣ08/2017

Σας ενημερώνουμε, ότι δυνάμει της υπ’ αριθ.1089/Συν.408/15.09.2017

(ΑΔΑ:Ψ7Ρ9ΟΞ7Μ-Φ10) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ

παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή

φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών

Υγείας για το μήνα Αύγουστο , έως την 02/10/2017, ημέρα Δευτέρα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by