|
 
 Τα νέα μας
Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017.Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017.

Αγαπητοί συνάδελφοι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας με τα Ταμεία του ΥΕΘΑ (ΣΤΡΑΤΟΣ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ). Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε το Σύλλογο ως την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00μ.μ.για τα εξής:
α)όσοι έχετε ήδη ατομική σύμβαση με τα Ταμεία του ΥΕΘΑ, πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε εγγράφως, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 3 της συλλογικής σύμβασης <από την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι ατομικές Συμβάσεις του ΥΕΘΑ με Φαρμακοποιούς.
β)όσοι δεν επιθυμείτε να είστε συμβεβλημένοι με τα Ταμεία του ΥΕΘΑ σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση που θα είναι σε ισχύ, πρέπει, επίσης, να το κοινοποιήσετε εγγράφως στο Σύλλογο σύμφωνα με το άρθρο 3 της συλλογικής σύμβασης.

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by