|
 
 Τα νέα μας
Αναρτήθηκε το νέο δελτίο τιμών- Σε ισχύ για τα φαρμακεία από 26/7Αναρτήθηκε το νέο δελτίο τιμών- Σε ισχύ για τα φαρμακεία από 26/7 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Άρθρο 1

Την έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας (οπτικός δίσκος. CD).

 Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% για συντελεστή 6% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.

 Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Το παρόν Δελτίο ισχύει:

 Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 13-6-2017 .

Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 30-6-2017

Για τα φαρμακεία από 26-7-2017

 Σας ενημερώνουμε ότι στις 09-06-2017 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας νέο δελτίο τιμών φαρμάκων (Ανατιμολόγηση).

 Το παρόν Δελτίο ισχύει:

 Για τα φαρμακεία από 26-7-2017

Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 30-6-2017

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, από 13-6-2017

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις διαφορές στις τιμές λιανικής ταξινομημένες κατά:

 - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

https://goo.gl/8zC6Pk

 - ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

- ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

https://goo.gl/lYq8dv

 Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και έως την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 11.59 μμ.

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by