|
 
 Τα νέα μας
06/06/2017 ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΥΑΜΒΣυνάδελφοι,
     Σας αποστέλλουμε για  την ενημέρωση σας εκ νέου την  ΝΕΑ Προκύρηξη μειοδοτικού διαγωνισμούγια προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΜΒ. Παρά τα όποια λεκτικα λάθη της νέας προσφοράς η ουσία του ζητήματος που θέτουμε υπάρχει.
  
   Το φάρμακο είναι διατιμημένο είδος με σταθερή λιανική τιμή και δεν δύναται να συμμετέχει σε μειοδοσία. Συνεπώς,  σας ενημερώνουμε ως οφείλουμε για την ύπαρξη του συγκεκριμένου μειοδοτικού διαγωνισμού. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συλλόγου μας

Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ:
ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΥΑΜΒ

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by