|
 
 Τα νέα μας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΟΙΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΣΑΥ 22/05/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/05/2017

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017
Σας ενημερώνουμε ότι στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Ε.Φ.Κ.Α. που βρίσκεται
σε εξέλιξη , προβλέπεται η συμμετοχή 2.800 παιδιών ασφαλισμένων στον Κλάδο
Υγείας του τέως Τομέα Υγειονομικών Ε.Τ.Α.Α., με τις διαδικασίες που
ακολουθούσε ο Τομέας μέχρι 31-12-2016.  

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2003 έως
31-12-2011 ( για Α.Μ.Ε.Α. από 1-1-2001 έως 31-12-2011).

Αναλυτικά για τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ,τον τρόπο υποβολής , τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λ.π, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση,
μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και εκδοθεί η σχετική λίστα κατασκηνώσεων με
τις προσφερόμενες θέσεις  από τον Ε.Φ.Κ.Α.

Απαραίτητη προϋπόθεση και πριν την υποβολή των αιτήσεων, είναι ο έλεγχος της
ασφαλιστικής ικανότητας, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α. www.efka.gov.gr,
στη διαδρομή ηλεκτρονικές υπηρεσίες - ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΗΔΙΚΑ.

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by