|
 
 Τα νέα μας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΥ ** 10/5/2017Συνάδελφοι,
   σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά οι βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων για το 2016 για τον Τομέα Υγειονομικών.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν μέσω τις ιστοσελίδας www.tsay.gr , όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες.

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by