|
 
 Πληροφόρηση Φαρμακοποιών - Αγγελίες
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ {Περίοδος Απριλίου & Μάιου 2015}

29/5/15

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ {Περίοδος Απριλίου & Μάιου 2015}

Ζητείται υπεύθυνος φαρμακοποιός για τον Δήμο Σκοπέλου Τηλ. 6944508363

 

Βοηθός φαρμακείου ζητά εργασία ΖΑΚΑΡΙΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 2428097121 & 6975552666

 

Βοηθός φαρμακείου ζητά εργασία . ΣΑΜΕΤΗ ΕΝΤΖΙ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ . 2421211197 & 6976924760

 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by