|
 
 Δραστηριότητα Συλλόγου - Επιστημονικά θέματα
e-Commerce και φάρμακα,

του Δημήτρη Καραγεωργίου

06.04.12 

 

e-Commerce και φάρμακα

Εισαγωγή

            Δεν υπάρχει επαρκής αντίληψη για τη φύση των πωλήσεων online των φαρμάκων. Ατυχώς γίνεται ευθέως εξίσωση των βιταμινών με τα αναλγητικά σε μια προφανή άγνοια του γεγονότος ότι οι βιταμίνες δε θεωρούνται γενικώς ιατρικά – φαρμακευτικά προϊόντα και ακολουθούν το δικό τους νομικό καθεστώς στην ευρωπαϊκή ένωση.

            Βεβαίως ούτε τα συμπληρώματα διατροφής, ούτε οι βιταμίνες θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή σε μια συγκριτική επέκταση των εννοιών όπως κάνουν η παρακεταμόλη ή η ασπιρίνη. Η σύγκριση γίνεται επίτηδες, προκειμένου να υπάρξει διαχωρισμός του νομικού πλαισίου για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

 

Εν δυνάμει εμπλοκή των συστημάτων υγείας και των ασφαλιστικών συστημάτων

 

         Υπάρχουν δυστυχώς προωθημένες αντιλήψεις ακόμα και στην DGIM εσωτερικής αγοράς, ότι η φαρμακευτική αγορά λειτουργεί όπως και κάθε άλλη αγορά αγαθών. Η διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων ρυθμίζεται σχεδόν σε όλα τα στάδια και στις λεπτομέρειές της. Από την τιμή, που γενικώς δεν πληρώνεται πάντα από τον τελικό καταναλωτή, ως την πρόβαση στις φαρμακευτικές υπηρεσίες.

            Όλος ο φαρμακευτικός τομέας λειτουργεί στο ενδιάμεσο της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, των οικονομικών και βιομηχανικών πολιτικών. Για κάθε σοβαρό κράτος η ρύθμιση του τομέα αυτού ενσωματώνει ένα αριθμό λεπτών ισορροπιών που προσπαθούν να απαντήσουν ερωτήσεις όπως "Πώς διατηρείται η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη του συστήματος υγείας;" - "Πώς ελέγχονται τα κόστη;" - "Πώς απαγορεύεται η απάτη;¨- ¨Πώς επιτυγχάνεται η προσβασιμότητα στα φάρμακα;" – "Πώς προωθείται η επιτυχία της φαρμακευτικής βιομηχανίας;¨ - ¨Πώς ελαχιστοποιούνται οι εθισμοί;¨- ¨Πώς διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των φαρμακείων;¨ - ¨Πώς προάγεται η συνοχή των μελών της κοινωνίας;¨

            Ο φαρμακευτικός τομέας δε μπορεί απλά να συμπτυχθεί σε εύκολα οικονομικά παραδείγματα που εξισώνουν την αντίληψη της αγοράς που  βασίζεται στην αποτελεσματικότητα, με την ευτυχία και ανάπτυξη του καταναλωτή σαν να μην υπάρχει καμμία μεταξύ τους συσχέτιση.

            Τα μέλη κράτη απαντούν στις ερωτήσεις αυτές σ` όλη την ευρωπαϊκή ένωση με διάφορους τρόπους. Άλλοι έχουν σταθερές τιμές φαρμάκων σε επίπεδο φαρμακείου, άλλοι σε επίπεδο ex-factory, άλλοι έχουν αυστηρές ρυθμίσεις ίδρυσης φαρμακείου, άλλοι ενθαρύνουν την υποκατάσταση γενοσήμων από το φαρμακοποιό, άλλοι προωθούν κλινικές υπηρεσίες στο φαρμακείο, άλλοι έχουν υψηλή συμμετοχή ασθενών στην αμοιβή των φαρμάκων κ.ο.κ.

            Πολύ σπάνια όμως και υπό συγκεκριμένες συνθήκες τήρησης κανόνων ασφαλείας θα δει κανείς ένα μέλος κράτος να απαντά: ¨Ας δώσουμε περισσότερα ιντερνετικά φαρμακεία¨.

             Εμμέσως αυτή η θεώρηση αναγνωρίσθηκε από το Δ.Ε.Κ. στη γνωστή υπόθεση Doc Morris (παράγραφος 123). Παρ΄ όλο που η υπόθεση αυτή αφορούσε κυρίως τις τιμές φαρμάκων (με τις οποίες είναι τρόπος ρύθμισης ενός φαρμακευτικού συστήματος) που πωλούσε μια ιντερνετική Ολλανδέζικη εταιρία στη Γερμανία, το Δ.Ε.Κ. αναφέρεται στην απόφαση του στην ανάγκη να διασφαλίζεται η εθνική διανομή φαρμάκων υποβαθμίζοντας τις απλοϊκές ιδέες της ελεύθερης αγοράς, οι οποίες λίγο βοηθούν στο να γίνει κατανοητός ο φαρμακευτικός τομέας.

 

Πλεονεκτήματα του ιντερνετικού φαρμακείου (?)

 

     Αυτοί που υπερασπίζονται το ιντερνετικό φαρμακείο εντοπίζουν τα πλεονεκτήματά του σε δύο κυρίως σημεία: α) αυξημένη προσβασιμότητα και β) τη δυνατότητα μειώσεων και εκπτώσεων τιμών. Στη δεύτερη περίπτωση και όσον αφορά τα φάρμακα που συνταγογραφούνται αυτό μπορεί να είναι η περίπτωση όπου είτε είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή των ασθενών, είτε πρόκειται για μεγάλο όγκο φαρμάκων ελεύθερων συνταγών. Και στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να δει κανείςτην εν δυνάμει αξιοσημείωτη ανισότητα που δημιουργείται ανάμεσα στους ασθενείς. Ιδίως ανάμεσα σ` εκείνους που δε συνηθίζουν τη χρήση του ιντερνετ. Στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι χρήστες φαρμάκων (γηριατρικοί και χρονίως πάσχοντες) είναι οι χαμηλότερου επιπέδου χρήστες του ίντερνετ. Όσοι νομίζουν ότι τέτοιες ανισότητες είναι άσχετες ως πρόβλημα, να δουν ότι στην πρότασή της για την πληροφόρηση των φαρμάκων (νέα οδηγία) η Commision ξεκινά με βάση την αποτροπή ανισοτήτων.

            Όσο για την προσβασιμότητα, να δεχθεί κανείς τη χρήση του ίντερνετ για την αγορά φαρμάκων από μεμονωμένες κοινότητες στα δάση της Σουηδίας κ της Φινλανδίας όπου ο συνολικός αριθμός φαρμακείων και η διασπορά τους αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, π.χ. πάνω από το Rovanjem στο βόρειο κύκλο της Φινλανδίας ζουν 600.000 άνθρωποι χωρίς ουσιαστικά φαρμακείο.

            Σε άλλες όμως περιοχές –με εκζήτηση η Ελλάδα- η εξυπηρέτηση είναι ταχύτερη και ασφαλέστερη στο φαρμακείο. Σε περιπτώσεις οξείας ανάγκης το ιντερνετικό φαρμακείο ουδόλως υποκαθιστά την παρουσία ενός κανονικού φαρμακείου. Ακόμα όμως και για τις αραιοκατοικημένες περιοχές το Δ.Ε.Κ. απορρίπτει ομόφωνα τις λογικές της ελεύθερης αγοράς στον φαρμακευτικό τομέα (Joined cases C-570/07, C-571/07)

 

Συμπέρασμα

 

Η άποψη ότι η πώληση φαρμάκων online είναι απλά ένας ακόμη τύπος "internet shopping" (μολονότι υπο συγκεκριμένο πλαίσιο) και ότι τα φάρμακα είναι ακόμα ένας τύπος εμπορεύσιμης ευκολίας (μολονότι "απαραίτητος") δεν αναφέρεται στους τεράστιους κινδύνους από τη λήψη φαρμάκων. Προσυπογράφουμε την εξαίρεση της διανομής φαρμάκευτικών προϊόντων από τα πεδία της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπερασπιζόμαστε και υπερθεματίζουμε την άποψη του Δ.Ε.Κ. και άλλων οδηγιών που σαφώς υποστηρίζουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα απαιτούν ειδική αντιμετώπιση και η απαγόρευση των ιντερνετικών πωλήσεων φαρμάκων όχι μόνο νομικά αιτιολογείται, αλλά και είναι συμβατή με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς.

Διερωτόμεθα μάλιστα πώς ανακατεύονται ως ειδικοί της αγοράς άνθρωποι της DGMarkt (γενική διεύθυνση εσωτερικής αγοράς) στον φαρμακευτικό τομέα χωρίς ούτε να τον γνωρίζουν, ούτε να προσπαθούν να τον κατανοήσουν.

Όσοι εξ ημών νομίζουν ότι – αν και φαρμακοποιοί – έγιναν άνθρωποι της ελεύθερης αγοράς και διαφημίζουν φάρμακα από το ιντερνετικό τους φαρμακείο, ή ακόμα χειρότερα από ...αυτόματους πωλητές φαρμάκων και εκ του ασφαλούς, ας σκεφθούν την περίπτωση δικαστικών περιπετειών τις οποίες θα χάσουν. Ο Π.Φ.Σ. εκεί θα οδηγήσει τις αρρωστημένες καταστάσεις της χώρας μας που από το μόνο που δεν πάσχει είναι ο αριθμός των φαρμακείων και η προσβασιμότητα των πολιτών.

 

Δημήτρης Καραγεωργίου
 

Πηγή:


 
 
 
 
 
site created and hosted by