|
 
 Χρήσιμα - Συνεταιρισμοί
Πρόσκληση των μελών του ΣΥ.Φ.ΘΕ.

Καλούνται όλα τα μέλη του ΣΥ.Φ.ΘΕ στην Α`Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων των καινούργιων εγκαταστάσεων του ΣΥ.Φ.ΘΕ στην περιοχή της Α΄ ΒΙ.Π.Ε. Βόλου.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ     
ΣΥ.Φ.ΘΕ.  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  Π.Ε.
Α`ΒΙ.ΠΕ.  38 500 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ.2421 0 22130 FAX 24210 22130
ΑΦΜ: 096003600  ΔΟΥ: B`ΒΟΛΟΥ  email:syfavol@otenet.gr

Βόλος 26 Μαΐου 2011

Αριθ. Πρωτ. 146 
      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Α’ ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
Καλούνται όλα τα μέλη του ΣΥ.Φ.ΘΕ στην Α`Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων των καινούργιων εγκαταστάσεων του ΣΥ.Φ.ΘΕ στην περιοχή της Α΄ ΒΙ.Π.Ε. Βόλου, με τα εξής θέματα:

 1. Εγκριση εγγραφής νέων μελών & αποχωρήσεων.  
 2. Εκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 2010.
 3. Εκθεση πεπραγμένων του Ε.Σ. για τη χρήση 2010.
 4. Εγκριση του ισολογισμού 2010 & απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ&ΕΣ.
 5. Διάθεση κερδών της  χρήσεως 2010.
 6. Παροχή κινήτρων στο προσωπικό.
 7. Αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. & Ε.Σ.
 8. Ενημέρωση για την λειτουργία των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων του ΣΥΦΘΕ  στην Α`ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ.
 9. Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις  στο χώρο του φάρμακου.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πωλήσεις παραφαρμάκων σε μη μέλη.
11. Εκλογή 5 «πέντε» τακτικών και 5 «πέντε» αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ.
12. Εκλογή 3 «τριών» τακτικών και 3 «τριών » αναπληρωματικών μελών στο  Ε.Σ.
13. Εκλογή 3 «τριών » τακτικών και 3 «τριών» αναπληρωματικών αντιπρόσωπων στην  Ο.Σ.ΦΕ. Η νέα θητεία των αντιπροσώπων της ΟΣΦΕ, θα ξεκινήσει από το 25ο Πανελλήνιο  Συνέδριο της,  που θα γίνει το 2012.
10. Διάφορα κατ`έγκριση των παρευρισκομένων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19  ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 
στον ίδιο τόπο και ώρα και με τα ίδια θέματα, δίχως άλλη πρόσκληση.   
                       

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.   

Οσοι συνάδελφοι –συνεταίροι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να την παραδώσουν στο Λογιστήριο του ΣΥ.Φ.ΘΕ το αργότερο μέχρι τις 15:00 μ.μ. της Παρασκευής 3 Ιουνίου 2011.

Επίσης όσοι συνέταιροι επιθυμούν να επισκεφθούν τις νέες εγκαταστάσεις της επιχείρησης  μπορούν να έλθουν στις 9,00 το πρωί της Κυριακής λίγο πριν την Γ.Σ. και να ξεναγηθούν στους υπερσύγχρονους χώρους της επιχείρησης μας.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι από τα μέλη του ΣΥΦΘΕ δεν έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνήσουν με το λογιστήριο για να εξασφαλισθεί ο τρόπος που θα μεταβούν στις νέες εγκαταστάσεις μας.
                              


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥ.Φ.ΘΕ.
   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ ΑΛΚΗΣ        ΜΑΤΣΙΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 
Συγγραφέας: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΙΟΛΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγο
Πηγή: Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας και Αλμυρού


 
 
 
 
 
site created and hosted by