Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας και Αλμυρού

Εφημερίες

Ημερομηνία 18/03/2018
Ν.Ιωνία
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΝ: 08:00 - 22:00
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ:ΕΚΤΟΣ 13:30-17:00
ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΛΑΒΕΡΗ

Ν.Ιωνία
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΝ: 08:00 - 22:00
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ:ΕΚΤΟΣ 13:30-17:00
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ
ΑΝΟΙΚΤΟ: 08:00 - 22:00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ

Ημερομηνία 20/03/2018
ΑΝΟΙΚΤΟ: 08:00 - 22:00
ΦΑΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΓΙΑ
Ν.Ιωνία
ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΜΕΡΑ - ΝΥΧΤΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΥΖΙΩΤΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ: 08:00 - 22:00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ
 
Developed and powered by think.gr